| Diakonissestiftelsen


Du er her: > Forside

  Info in English       Til klinikken      Indholdsoversigt      

 

Velkommen til sygeplejerskeuddannelsen!
Sygeplejerskeuddannelsen
Uddannelsen giver dig ret til betegnelsen professionsbachelor i sygepleje (Bachelor of Science in Nursing) og autorisation som sygeplejerske. Du tilegner dig gennem uddannelsen en omfattende viden om menneskers reaktioner i forbindelse med sundhed, sygdom og lidelse, og du opnår kompetencer til at vurdere og handle i akutte og kroniske sygdomsssituationer.
En uddannelse med mange muligheder
Som færdiguddannet sygeplejerske har du mange muligheder både i Danmark og i udlandet. Du kan f.eks. vælge at arbejde med børn, voksne eller gamle, i kommunalt regi eller på hospital, i det offentlige eller i det private sundhedsvæsen. Du kan også vælge at læse videre og tage en diplom-, master-, eller kanditatuddannelse.
Værdier
UCD sygeplejerskeuddannelsen følger Diakonissestiftelsens værdigrundlag i holdning, handling og udvikling. Med fokus på faglighed, professionalisme og omsorg ønsker vi til stadighed at være en værdibaseret aktør i samfundet.

Udviklingsprojekt om krop og bevægelse


Udviklingsprojektet KROP - KOMPETENCE, PROFESSIONSPERSONLIG KOMPETENCE I SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN, er blevet til i et samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Rapporten viser fund og resultater i forbindelse med træning af og opmærksomhed på den kropslige kommunikation.
Sygeplejestuderendes oplevelsesbeskrivelser fra træningen viser, hvorledes en kropssanselig opmærksomhed kan styrke deres præprofessionelle tilgang til medstuderende, patienter samt øvrige sundhedsprofessionelle.
Læs rapporten her


Informationsmøder


Kvote 1 og 2: tirsdag den 1/3 2016 kl. 17.00-19.30
Kvote 1: tirsdag den 7/6 2016 kl. 17.00-19.00

Der træder en revideret Bekendtgørelse og dermed Studieordning i kraft i fht. Sygeplejerskeuddannelsen september 2016. Det er vigtigt, at du kommer til informationsmødet for at høre om uddannelsen.
UC DIAKONISSESTIFTELSEN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN - PETER BANGS VEJ 1, INDGANG 5 - 2000 FREDERIKSBERG - TLF. 3838 4100